Home » Francuski dla dzieci

Francuski dla dzieci

Nauka dzieci języka obcego.
Kiedy dziecko może zacząć uczyć się języka obcego?

Teorii jest bardzo wiele, jednak te mówiące o rozpoczęciu nauki w jak najwcześniejszym wieku  przeważają. Małe dzieci mają dobrą pamięć, chłonny umysł, łatwo powtarzają ze słuchu. Maluchy mają też łatwość rozumienia z kontekstu, ponieważ do nauki języka obcego nie angażują języka ojczystego, jak to się dzieje w wieku późniejszym.

Nauka jednego języka pomaga też w nauce innego języka obcego. Zdarza się, że Rodzice dzieci uczących się np. angielskiego, boją się wprowadzić drugi język obcy w obawie, „żeby się dziecku nic nie myliło”.

Język obcy uczony w młodym wieku ma rozbudzić ciekawość dziecka, przygotować go do poznania innej kultury, oswoić z obcymi dźwiękami, nauczyć poprawnego akcentu.

Na lekcjach języka obcego dla małych dzieci są wykorzystywane piosenki, wyliczanki, gry muzyczne i ruchowe, teatrzyk, tak aby dziecko głównie przez zabawę uczyło się nowych słówek.

Nauka języka musi być przyjemnością, choć z drugiej strony uczęszczanie na zajęcia, poddanie się pewnym regułom i jednemu rytmowi może pomóc dziecku w uczeniu się dyscypliny.

Facebookgoogle_plus